Wiadomość

Kontakt

Dofinansowanie z Uni Europejskiej

Dotacja z Uni Europejskiej

OPOLANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Opolanka Sp. z o.o. Sp.K.” w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.03.04.00-16-0071/20-00

Wartość projektu: 49 591,95 zł
Wkład Funduszy Europejskich: intensywność wsparcia 100%

Celem projektu  jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.