Przytulnie i intymnie w letnim ogródku Restauracji Opolanka.
Zadbamy o odpowiednią oprawę Waszego spotkania.

<< uroczystości rodzinne